Liczba odwiedzin strony: 40848 Osób na stronie: 1
 

Zakres usug - Kancelaria Patentowa 3 
Janusz Gołda 

 

 1. Dochodzenie spraw odnoszących się do przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej:
  • nazw handlowych
  • oznaczeń geograficznych
  • wynalazków
  • wzorów przemysłowych
  • wzorów użytkowych
  • znaków towarowych
 2. Doradztwo, badania i opinie w sprawach własności przemysłowej
 3. Inne czynności
 4. Międzynarodowa rejestracja znaków towarowych
 5. Ochrona praw autorskich
 6. Pełnomocnictwo:
  • przed sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej
  • przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante
  • przed Urzędem Patentowym
  • wzorów użytkowych
 7. Sporządzanie dokumentacji
 8. Zgłoszenia i rejestracja praw własności intelektualnej i przemysłowej do ochrony prawnej
 9. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w sprawach własności przemysłowej
 10. Rzecznicy patentowi
 11. Prawnicy